Chính sách vận chuyển

1. Mục đích:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua Monster Gel.

2. Đối tượng áp dụng

Monster Gel vận chuyển cho Quý khách ở tất cả các tỉnh thành:

  • Đối với khách hàng mua trải nghiệm: Chi phí giao hàng tính theo chi phí của đơn vị vận chuyển đối với khách hàng mua từ 1 – 2 hộp.
  • Đối với khách hàng mua theo Combo: Giao nhận miễn phí đối với khách hàng mua từ 3 hộp trở lên.